• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
مدیرعامل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس معدن – دانشگاه پلی تکنیک تهران

سوابق اجرایی

نام پروژهسمت
شرکت کاوش ایستاپی به شرح زیر:
۱شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنونمدیر عامل
سایر: 
۲پروژه تونل بزرگراه انزاب تاجیکستان شرکت سابیر   سرپرست کارگاه
۳پروژه سد ماملو شرکت سابیر سرپرست حفاری و ژئوتکنیک
۴پروژه کارون ۳ شرکت سابیر   سرپرست حفاری و ژئوتکنیک