• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

مهندس جواد کریمی 

شرکت کاوش ایستا پی
نام شرکتسمت
  شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنون
 مدیر عامل
سایر شرکت ها
  نام پروژه
سمت
  پروژه تونل بزرگراه انزاب تاجیکستان- شرکت سابیر
سرپرست کارگاه 
پروژه سد ماملو- شرکت سابیرسرپرست آتشباری و حفاری
پروژه سد و نیروگاه کارون ۳- شرکت سابیر سرپرست آتشباری و حفاری

 

مهندس جمال مقیمی

شرکت کاوش ایستا پی
نام شرکتسمت
  شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنون
رئیس هیئت مدیره
  نام پروژهسمت
 طراحی،  گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مپنا- نبش کیانمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی ساختمان تجاری پروما (سرامیک سنتر)- شیراز  شمالیمدیر پروژه
 طراحی،  گودبرداری و پایدارسازی پروژه ساختمان هورشید- مروارید نهممدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه هتل لوتوس- ولی عصرمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه مجتمع تجاری الماس ۲ (ثامن)- شوشمدیر پروژه
 گودبرداری و پایدارسازی مرکز فوریت های پزشکی هسته ای کشورمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه الهیه- هومنمدیر پروژه
 طراحی، گود برداری و پایدارسازی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینیمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه فرشته- نبش شب دیزمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی ساختمان کلرزنی پروژه تصفیه خانه ۶ تهرانمدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه تعاونی مسکن اساتید ناجا- کوهکمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- کاشانکمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- زعفرانیهمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مروارید یکممدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه میدان یاسرمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه برج نیک- زعفرانیهمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه تجاری – اداری مروارید- شهرریمدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مسکونی ارکیده- سازمان برنامه مدیر پروژه

 

سایر شرکت ها
  نام پروژه
سمت
  پروژه تونل توحید – شرکت پرلیتمسئول کارگاه شیفت ۲
 پروژه خط ۲ قطارشهری کرج – شرکت سابیرسرپرست کارگاه شماره ۵
 پروژه تونل انتقال آب دز قمرود – شرکت سابیرمعاونت اجرایی
 پروژه کارگاه تونل راه انزاب تاجیکستان – شرکت سابیرمعاونت اجرایی
 پروژه تونل های دسترسی انتقال آب دز قمرود – شرکت پیمابمسئول کارگاه