• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

از جمله فعالیت های عمرانی که برای تخریب و گود برداری ساختمان های فرسوده انجام می شود گودبرداری می باشد که در نهایت برای پایدار ساز نمودن مناطق حفر شده نیاز به استفاده از عملیات پایدارساز می باشد که می توان به تکنیک نیلینگ اشاره نمود تا بتوان به ساخت مجدد این مناطق گوبرداری شده پرداخت تا ساخت های جدید در برابر یخبندان و احداث کانال، مخازن زیر زمینی و … ایمن باشند.

انواع گودبرداری را می توان به دو گروه کلی زیر تقسیم بندی کرد :

  1. گروه کلی حفاظت شده یا مهار بندی شده
  2. حفاظت نشده یا مهار بندی نشده

یکی از روش هایی که در دسته حفاظت شده یا مهاربندی شده می توان قرار داد تکنیک نیلینگ می باشد که شماتیک مراحل آن به صورت زیر می باشد :

مطابق با شکل مراحل اجرای نیلینگ بصورت شماتیک نشان داده شده است:

۱ – گود برداری در مرحله اول ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات.

۲ – حفاری چال جهت نصب مهار کششی.

Nail 3 – قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال و اجرای سیستم زهکشی .

۴ – اجرای شاتکریت جداره و نصب صفحات فولادی.

۵ – گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمیات.

۶ – اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری.

استفاده از روش نیلینگ به عنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهری و فضاهای محدود بسیار کارا بوده و به دلیل امکان هم زمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی برخوردار می باشد و با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع شرایط خاک ، اجرای آن امکان پذیر می باشد که مهمترین ویژگی این روش محسوب می شود و برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری مانند ایستگاه های مترو مناسب می باشد .

برگرفته از این منبع