• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
ردیفتخصص و تجربهتعدادسابقه
۱دکترای مکانیک خاک۱۵
۲کارشناس ارشد عمران- سازه۱۱۳
۳مهندس معدن- حفاری مکانیزه۱۸
۴کارشناس ارشد عمران-خاک و پی۳۷-۹
۵مهندس معدن – ابزار دقیق۱۱۵
۶مهندس معدن – فضاهای زیرزمینی۱۱۴
۷مهندس عمران – امور قرادادی۲۵
ردیفتخصص و تجربهتعدادسابقه
۸مهندس مکانیک – ماشین آلات۲۷
۹کارشناس زمین شناسی – آزمایشگاه۱۶
۱۰کارشناس عمران – متره و براورد۲۸
۱۱کارشناس مالی- حسابداری۳۴
۱۲مهندس صنایع – کنترل پروژه۱۲
۱۳مهندس معدن – سرپرست گارگاه۶۴-۸