• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
ردیف تخصص و تجربه تعداد سابقه
۱ دکترای مکانیک خاک ۱ ۵
۲ کارشناس ارشد عمران- سازه ۱ ۱۳
۳ مهندس معدن- حفاری مکانیزه ۱ ۸
۴ کارشناس ارشد عمران-خاک و پی ۳ ۷-۹
۵ مهندس معدن – ابزار دقیق ۱ ۱۵
۶ مهندس معدن – فضاهای زیرزمینی ۱ ۱۴
۷ مهندس عمران – امور قرادادی ۲ ۵
ردیف تخصص و تجربه تعداد سابقه
۸ مهندس مکانیک – ماشین آلات ۲ ۷
۹ کارشناس زمین شناسی – آزمایشگاه ۱ ۶
۱۰ کارشناس عمران – متره و براورد ۲ ۸
۱۱ کارشناس مالی- حسابداری ۳ ۴
۱۲ مهندس صنایع – کنترل پروژه ۱ ۲
۱۳ مهندس معدن – سرپرست گارگاه ۶ ۴-۸