• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
مدیر پروژه

رییس هیئت مدیره ومعاون اجرایی
مهندس معدن- ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی:

نام پروژهسمت
شرکت کاوش ایستا پی بشرح زیر: 
گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری اداری  خیابان فلسطینمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی مرکز تولید وتوسعه رادیو داروی ایران (تترا)مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مپنا- نبش کیانمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان تجاری پروما (سرامیک سنتر)- شیراز شمالیمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه ساختمان هورشید- مروارید نهممدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه هتل لوتوس- ولی عصرمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه مجتمع تجاری الماس ۲ (شهناز)- شوشمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی مرکز فوریت های پزشکی هسته ای کشورمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه الهیه- هومنمدیر پروژه
گود برداری و پایدارسازی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینیمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه فرشته- شب دیزمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان کلرزنی پروژه تصفیه خانه ۶ تهرانمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه تعاونی مسکن اساتید ناجا- کوهکمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- کاشانکمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- زعفرانیهمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مروارید یکممدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه میدان یاسرمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه برج نیک- زعفرانیهمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه تجاری اداری مروارید- شهر ریمدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مسکونی ارکیده- سازمان برنامهمدیر پروژه
سایر: 
پروژه تونل توحید شرکت پرلیتمسئول کارگاه شیفت ۲
پروژه خط ۲ قطارشهری کرج شرکت سابیرسرپرست کارگاه شماره ۵
پروژه تونل انتقال آب دز قمرود شرکت سابیرمعاونت اجرایی
پروژه کارگاه تونل راه انزاب تاجیکستان شرکت سابیرمعاونت اجرایی
پروژه تونل های دسترسی طرح و انتقال آب دز قمرود شرکت پیمابمسئول کارگاه